Kirjasto

Lainaussäännöt

Lainaajat

Kirjasto on kaikkien Suomen herpetologisen yhdistyksen jäsenten käytettävissä. Käyttö on jäsenille maksutonta.

Kirjastomateriaalia voidaan lainata myös yhdistyksen ulkopuolisille tahoille kuten yliopistotutkijoille jne. Yhdistyksen ulkopuolisille tahoille lainattaessa kustannukset arvioidaan tapauskohtaisesti.

Laina-aika

Yhdistyksen kirjaston kirjojen laina-aika on neljä (4) viikkoa. Laina-aika alkaa lainatun materiaalin vastaanottamisesta ja päättyy viimeistään neljän viikon (28 päivän) kuluttua.

Laina-aikaa voidaan myös jatkaa, mikäli kyseiselle teokselle ei ole varauksia.

Lainaus ja palautus

Kirjat voi noutaa sovitusti kirjastonhoitajalta Sipoosta. Kirjastonhoitajan kanssa voi myös sopia, että hän tuo kirjat lainaajalle johonkin pääkaupunkiseudun tapahtumaan. Lainatut kirjat tulee palauttaa joko Sipooseen tai sovitusti tuoda kirjat kirjastonhoitajalle, johonkin pääkaupunkiseudun tapahtumaan.

Lainaajan vastuu

Lainaaja on vastuussa lainatuista kirjoista laina-aikana (ks. laina-aika) tai niin kauan kuin lainaaja pitää niitä hallussaan. Lainaajan on huolehdittava lainattujen kirjojen asianmukaisesta palauttamisesta yhdistyksen kirjastoon. Lainaajan vastuu lainatuista kirjoista päättyy lainaajan palauttaessa ne asianmukaisesti kirjastonhoitajalle.

Kadonnut tai vahingoittunut kirjastomateriaali

Lainaaja on velvollinen palauttamaan lainatut kirjat laina-ajan puitteissa kirjastonhoitajalle. Mikäli laina ei saavu ajallaan, kirjastonhoitaja lähettää lainaajalle kaksi kirjallista ja/tai sähköistä muistutusta, jälkimmäisen vähintään kaksi viikkoa ensimmäisen jälkeen. Jollei lainattua materiaalia palauteta kahden viikon sisään toisesta muistutuksesta, lainaajalta peritään, tarvittaessa perintäyhtiön avulla, materiaalin hinta täysimääräisenä.

Lainaaja on velvollinen joko hankkimaan uuden kirjan kadonneen tai vahingoittuneen tilalle tai korvaamaan uuden kirjan hankkimisesta yhdistykselle aiheutuvat kulut. Yhdistys perii, tarvittaessa perintäyhtiön avulla, lainaajalta kolminkertaisen hankintahinnan loppuunmyydyn kirjan kadottamisesta tai vahingoittumisesta, ellei lainaaja pysty hankkimaan uutta kirjaa kadonneen tai vahingoittuneen tilalle. Lainaaja asetetaan pysyvään lainauskieltoon, mikäli lainaaja jättää korvaamatta yhdistykselle kadonneen tai vahingoittuneen kirjan tai lehden hankintakustannukset.

kirjahylly