SHY:n ohjeistus myrkyllisten käärmeiden pitoon

Myrkyllisten matelijoiden pitämiseen terraario-oloissa liittyy aina riskejä, eikä niitä voi täysin eliminoida. Tämä muistilista on tarkoitettu harrastajien avuksi ja neuvoksi, jotta harrastukseen liittyvät riskit olisi helpompi minimoida.

Hanki etukäteen kaikki mahdollinen tieto lajista, jonka hankkimista suunnittelet. Ota myös selvää, onko kyseisen eläimen myrkylle vasta-ainetta Suomessa. Jos vasta-ainetta ei ole, harkitse eläimen hankkimisen mielekkyyttä.

Terraarion tulee olla ehdottoman pakoturvallinen. Terraarion luukut ja kannet on varmistettava lukitusmekanismilla.

Terraario olisi hyvä sijoittaa omaan huoneeseensa, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Huoneen ovessa tulisi olla maininta myrkyllisistä eläimistä.

Huone, jossa terraario on, tulisi pitää mahdollisimman tyhjänä ylimääräisestä tavarasta.

Terraariossa, jossa myrkyllistä eläintä pidetään, täytyy olla näkyvillä eläimen tieteellinen lajinimi ja selvä merkintä myrkyllisyydestä. Myös terraariokohtaiset yksilömäärät tulisi olla selvästi merkitty. Myrkyllisiä eläimiä suositellaan pidettävän terraarioissa yksittäin tai korkeintaan pareittain.

Pelastushenkilöstön ja muiden turvaksi tulisi huoneiston oveen kiinnittää ”asunnossa kotieläimiä” -tarra. Tarroja saa ilmaiseksi pelastuslaitoksilta. Näin mahdollisen tulipalon sattuessa pelastushenkilöstö osaa odottaa asunnosta löytyvän eläimiä. Tarkempaa tietoa eläimistä voi halutessaan kiinnittää välioven alaosaan. Eläinten myrkyllisyydestä tulisi tarrojen ohella tiedottaa selvästi.

Älä koskaan käsittele myrkyllisiä eläimiä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena. Älä myöskään käsittele eläimiä väsyneenä tai jos olet käyttänyt keskushermostoon vaikuttavia, punaisella kolmiolla merkittyjä lääkkeitä.

Hanki adrenaliinipakkaus puremasta johtuvan anafylaktisen reaktion varalle ja perehdy siihen, milloin ja miksi adrenaliinia tulee käyttää. Adrenaliinia käytetään anafylaksian ensioireiden hoitoon ennen ensihoitajien saapumista. Tarkkaile oireita ennen adrenaliinin käyttöä, sillä tarpeeton käyttö voi olla haitallista. Anafylaksia on hengenvaarallinen allerginen reaktio, jonka oireita ovat laaja-alainen nokkosihottuma, hengenahdistus, vatsakivut ja oksentelu. Adrenallinipakkaukset ovat reseptilääkkeitä, joihin saat reseptin omalta lääkäriltäsi. Pidä myös huolta siitä, että lämmössä ja valossa helposti pilaantuva adrenaliinituotteesi on aina käyttökuntoista.

Asianmukaiset käsittely- ja suojavarusteet, kuten putket, koukut, tongit, suojalasit, ”trap boxit” ja mahdollisesti hanskat ovat myrkyllisiä käärmeitä käsiteltäessä ehdottomia. ”Trap box” eli terraariossa tai sen ulkopuolella oleva suljettava ja lukittava laatikko, johon eläin voidaan sulkea esimerkiksi siivouksen ajaksi, on hyvä apuväline kontaktin minimoimiseksi.

Jos eläin karkaa niin, että sitä ei saa turvallisesti kiinni, se tulee tappaa. Tappaminen pitää tehdä mahdollisimman humaanisti, mutta ihmisten terveyttä tai henkeä vaarantamatta.

Jos myrkyllinen käärme karkaa, on siitä syytä informoida koko talon asukkaita ja paikallista pelastuslaitosta välittömästi.

Myrkyllisten eläinten pitäjän täytyy valmistautua mahdolliseen purematilanteeseen valmistelemalla ohjeistus purematapauksessa paikalla olijoille, hoitohenkilökunnalle ja omaisille. Valmistele ohjeistus tarvittaessa jokaiselle pitämällesi lajille erikseen. Ohjeistuksesta tulisi ilmetä lajinimi ja kaikki mahdollinen tieto, josta voi olla hyötyä purematapauksessa, kuten vasta-aineen tiedot, keneen ottaa yhteyttä, tuleeko purtu raaja lastoittaa ja käytetäänkö ensiapuna puristussidettä. Verenkiertoa voimakkaasti rajoittavaa kiristyssidettä ei tule käyttää missään tapauksessa, koska voimakkaasti rajoitettu verenkierto lisää paikallisen kudosvaurion riskiä ja määrää. Afrikkalaisten sylkijäkobrien puremissa puristussiteen tulisi olla löysä myrkyn nekroottisuuden vuoksi. Tietoa ohjeistuksen laadintaan saat esimerkiksi sivustolta toxinology.com.

Harkitse tarkkaan, mitä lajeja hankit. Etenkään suuret, nopeat myrkkytarhakäärmeet (Elapidae-heimo) eivät pääsääntöisesti sovi ensimmäiseksi myrkkykäärmeeksi. Etenkin harrastuksen alkuvaiheessa on suositeltavaa hankkia eläimet poikasina, jolloin omat taidot kasvavat samaa tahtia käärmeen kanssa.

Varmista, että hankkimasi laji on tosiaankin se, jona sitä myydään. Jos mahdollista, selvitä myös eläimen sukulinjan maantieteellinen alkuperä. Tämä on erityisen tärkeää kalkkarokäärmeiden kohdalla, sillä myrkyn ominaisuuksissa on huomattavaa vaihtelua riippuen paitsi lajista myös yksilöstä riippuen. Alkuperä on myös tärkeä tiedottaa, jos pitämäsi laji on Sri Lankan alkuperää, sillä saatavilla olevat vasta-aineet neutralisoivat Sri Lankan lajien myrkkyjä heikommin kuin mantereen yksilöiden.

Varmista, että henkilö, jolta olet hankkimassa eläimiä, on hyvämaineinen ja luotettava. Myrkkyharrastajilla on yllättävän pienet piirit, jopa kansainvälisesti, joten tietoa myyjistä ja heidän maineestaan on mahdollista löytää. Hyvämaineisen myyjän tai kasvattajan valitsemalla säästyt todennäköisimmin turhilta ongelmilta tulevaisuudessa.

Eläinten hoitoa tai esimerkiksi käsittelyä ei voi opetella pelkästään nettisivuilta. Harrastajien kannattaa olla yhteydessä toisiinsa, vaihtaa tietoja, kokemuksia ja perehtyä eläimiin ja niiden hoitoon hyvissä ajoin ennen hankintaa. Kokeneet harrastajat ovat hyviä tietolähteitä eläinten pidosta käytännössä. Jos mahdollista, tulisi myrkkyharrastuksen aloittamista harkitsevan hakeutua kokeneemman harrastajan opetukseen. Suomessa on osaava, kokenut ja pääsääntöisesti avulias harrastajakunta. Hyödynnä tätä erinomaista resurssia, mutta perehdy myrkkyjen pitoon mahdollisimman paljon, ennen kuin lähestyt kokeneempaa harrastajaa.

Kiinnitä erityistä huomiota eläinten siirtelyn ja kuljetusten turvallisuuteen. Käärmeiden kuljetukseen tulisi käyttää pakoturvallisia pusseja tai laatikoita, jotka on suljettu ja varmistettu asianmukaisesti. Huomioi, että etenkin kuoppakyyt voivat helposti purra pussin läpi. Myrkyllisiä käärmeitä ei koskaan tulisi kuljettaa julkisilla kulkuneuvoilla.

Varaudu käsittelemään ja lääkitsemään eläimesi itse. Kaikista turvallisuusvarotoimista huolimatta käärmettä täytyy jossain vaiheessa käsitellä. Hanki kontakti kokeneeseen eläinlääkäriin, joka tuntee eläimesi. Varaudu myös siihen, että vastaanotolla tai kotikäynnin yhteydessä joudut itse hoitaman eläimen siirrot, käsittelyn ja hallinnassa pitämisen. Varaa mukaan sopivia käsittelyvälineitä, kuten koukkuja, kololevyjä ja läpinäkyviä putkia. Hoitotilanteessa sinä vastaat eläimen turvallisesta kiinni pysymisestä, ja eläinlääkäri hoitaa vain lääketieteellisen käsittelyn. Eläin tulee pystyä pitämään hallinnassa myös esimerkiksi anestesian aikana. Tarvittaessa eläinlääkäri voi tehdä kotikäyntejä tai määrätä oman arvionsa mukaan esimerkiksi jatkolääkitystä ilman, että eläintä tarvitsee siirtää paikasta toiseen.

Älä myy tai lahjoita eläimiäsi kokemattomille. Myrkyllisiä käärmeitä ei myöskään tule myydä alle 18-vuotiaille. Hanki mieluiten terraario-oloissa syntyneitä eläimiä ja vältä luonnosta pyydettyjä. Luonnosta pyydettyjen eläinten hankkiminen on aina eettisesti kyseenalaista, ja luonnosta pyydetyt kantavat lähes poikkeuksetta loisia ja mahdollisesti sairauksia. Luonnonvaraisen eläimen hankkimiselle on tuskin koskaan olemassa järkiperustetta.

Purematapauksessa

Seuraa ensiapuprotokollaa.

 • Pysy rauhallisena. Tämä on tärkeintä purematapauksessa. Jos koet anafylaksian oireita, käytä adrenaliinia pakkauksessa olevan ohjeen mukaisesti. Älä kuitenkaan käytä adrenaliinia turhaan. Jos paikalla on toinen henkilö, opasta häntä adrenaliinin käytössä ja kehota heitä seuraamaan tilaasi ja käyttämään adrenaliinia, jos et siihen itse kykene.
 • Huolehdi kaikki eläimet takaisin terraarioihinsa ja varmista terraariot lukkoon. Noudata edelleen varovaisuutta ja käytä tarkoituksenmukaisia välineitä.
 • Soita hätänumeroon, ellei toinen paikalla oleva henkilö jo ole tehnyt niin.
 • Minimoi purrun raajan liikkuvuus sitomalla tai lastoittamalla se asianmukaisesti riippuen purijan lajista. Ota etukäteen selvää, kuinka tiukka sidoksen tulisi olla, sillä liian tiukalla olevalla sidoksella saattaa olla negatiivinen vaikutus. Afrikkalaisten sylkijäkobrien puremien ensiapuna käytettävän lastan tukisidos ei saa olla liian kireä. Verenkiertoa voimakkaasti rajoittavaa kiristyssidettä ei tule käyttää missään tapauksessa.
 • Poista mahdolliset sormukset, rannekkeet, rannekello ja kaikki esineet, jotka saattavat aiheuttaa puristusta purema-alueen turvotessa.
 • Älä käytä ”venom extractoria” eli Sawyerin valmistamaa alipainepumppua puremakohtaan. Pumpun käyttö saattaa johtaa paikalliseen kudosvaurioon.
 • Lajinimi ja kaikki muu purematapauksessa hyödyllinen tieto kannattaa kirjoittaa paperille ja kiinnittää vaatteisiin siltä varalta, että itse ei sitä kykene enää avun saavuttua kertomaan. Lajinimi kannattaa alkujaankin kiinnittää terraarion lasiin niin, että sen saa tarvittaessa nopeasti irrotettua ja kiinnitettyä vaatteisiin. Näin hoitohenkilökunta saa tiedot lajista esimerkiksi anafylaksiatapauksessa.


Suomessa eksoottisten myrkyllisten lajien purematapausten hoito on keskitetty HUS:n Meilahden sairaalaan. Siellä myös säilytetään vasta-aineita.

Ota huomioon, että hoitohenkilökunnalla ei välttämättä ole juurikaan kokemusta eksoottisten, myrkyllisten eläinten puremien hoidosta. Tämän vuoksi itse tai asiantuntijan avulla valmisteltu valmis hoitoprotokolla on erittäin tärkeä. Lajikohtaista tietoa tarjoaa mm. toxinology.com.

Myrkyllisten käärmeiden pitäminen harraste-eläiminä ja siihen liittyvä vastuu.

 • Eläimet ovat sinun vastuullasi.
 • Älä altista omaisiasi tai naapureitasi vaaraan.
 • Luovu eläimistä, jotka osoittautuvat liian vaikeiksi tai hallitsemattomiksi.
 • Tee riskianalyysi omista eläimistäsi ja tiloistasi. Pohdi, mitä riskejä harrastukseesi liittyy ja miten niitä voisi vähentää. Tee kaikki voitava riskien minimoimiseksi. Ota huomioon myös muut riskit, kuten varkaus, murto, sähkökatko, vesivahinko, ilkivalta, terveydentila ja lomat.
 • Laadi läheisillesi ohje siitä, miten heidän tulisi menetellä siinä tapauksessa, että sinä kuolet tai et jostain syystä kykene huolehtimaan eläimistäsi. Ohjeeseen tulisi liittää jonkun sellaisen yhteystiedot, joka pystyy käsittelemään eläimiä turvallisesti.
 • Älä harrasta salaa. Et tee mitään laitonta harrastaessasi myrkyllisiä eläimiä. Toisaalta myrkyllisten eläinten suureleinen esittely ja niillä kehuskelu tuskin on tarpeellista ja voi potentiaalisesti houkutella negatiivista julkisuutta, jota harrastajakunta ei kaipaa.
 • Älä vähättele tai liioittele eläintesi vaarallisuutta.
 • Älä jätä myrkyllisiä eläimiä kokemattomien hoitoon.
 • Opiskele itse, älä usko huhuja tai uskomuksia.
 • Harkitse tarkkaan, ennen kuin aloitat myrkkyharrastuksen. Virhe saattaa johtaa pysyvään vammaan tai jopa kuolemaan.


Suomen herpetologisella yhdistyksellä on nollatoleranssi vapaakäsittelyn, eli ”freehandlauksen” suhteen.
Termillä tarkoitamme myrkyllisten käärmeiden käsittelyä paljain käsin tai ilman asianmukaisia välineitä. Vapaakäsittelyä harrastavia henkilöitä ei hyväksytä yhdistyksen jäseniksi, ja kyseinen vastuuton käyttäytyminen voi johtaa SHY:n jäsenyyden irtisanomiseen.