käärme banneri

Matelijakartoitus

Oletko nähnyt herppejä luonnossa? Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus tutkii sammakkoeläinten ja matelijoiden levinneisyyttä ja siinä tapahtuneita muutoksia Suomessa keräämällä havaintoja koko maasta. Lajeina ovat kaikki kotimaiset matelija- ja sammakkoeläinlajit. Havaintoaineiston avulla on tarkoitus koota ajantasainen 2010-luvun levinneisyyksiä kuvaava tieto. Aineiston avulla lajien levinneisyyksien muutoksista saadaan täysin uutta tietoa, sillä tuloksia päästään vertaamaan 1980–2000-luvuilla kerättyihin levinneisyystietoihin.

Osallistu!

Lajien tunnistusohjeet ja havaintojen ilmoituslomake: https://laji.fi/theme/herpetology

© Suomen herpetologinen yhdistys ry.