Vastaa Suomen herpetologisen yhdistyksen harrastajakyselyyn

Suomen herpetologinen yhdistys suoritti vuonna 2012 harrastajakyselyn suomalaisten herppiharrastajien keskuudessa. Seitsemässä vuodessa ajat muuttuvat, joten yhdistys on päättänyt toistaa kyselyn. Uuden kyselyn avulla saadaan käsitys matelija- ja sammakkoeläinharrastuksen tilasta tällä hetkellä maassamme, sekä pystytään selvittämään harrastuksessa tapahtuneita muutoksia viime vuosina.

Toivomme, että jokainen suomalainen matelijaharrastaja kävisi vastaamassa kyselyyn, jotta kyselyn avulla pystyttäisiin keräämään mahdollisimman kattava käsitys harrastuksestamme ja sen piirissä olevista eläinlajeista. Nykytilanteessa, jossa mm. seura- ja harrastuseläimiä käsittelevässä lainsäädännössä tapahtuu suuria muutoksia, on kriittisen tärkeää, että harrastajayhdistykset pystyvät antamaan mahdollisimman todenmukaista tietoa harrastuksestamme lainsäätäjille.

Kysely koostuu kahdesta sivusta: ensimmäisellä kysytään taustatietoja itse harrastajasta. Toisella sivulla kysytään hänen omistamia eläinlajeja. Kyselyyn vastaaminen ei kestä kuin muutaman minuutin.

Kyselyyn vastataan nimettömästi, eikä kyselyn toteutuksessa käytetä evästeitä, IP-osoitteen tunnistamista tai muita käyttäjän tunnistamiseen sopivia menetelmiä. Kyselystä tallentuvat ainoastaan ne tiedot, jotka vastaaja itse on antanut. Annettuja tietoja käytetään ainoastaan kyselyraportin tuottamiseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietokantoihin. Kyselyraportissa tietoja julkaistaan ainoastaan kokoomamuodossa niin, ettei yksittäisen nimettömän käyttäjän antamia tietoja pysty tunnistamaan. Annettuja raakatietoja ei luovuteta eteenpäin ja niitä käsittelee ainoastaan kyselyn toteuttava tutkija.

Lisätietoja kyselystä antaa kyselyn yhdistykselle toteuttava tutkija Joonas Gustafsson (gustafsson@herpetomania.fi). Kysely on auki vuoden 2019 loppuun, ja sen tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2020 yhdistyksen nettisivuilla ja Herpetomania-lehdessä.